„Dwa języki, dwie kultury – lepsza droga do matury”

Cele edukacji

 1. Podmiotowe, indywidualne traktowanie dziecka,
 2. Zapewnienie atmosfery życzliwości, przyjaźni i otwartości na potrzeby dziecka,
 3. Odkrywanie i rozwój wszelkich talentów,
 4. Rozwijanie wiary we własne możliwości,
 5. Rozwijanie przekonania o nieograniczonych możliwościach wyobraźni,
 6. Zachęcanie do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań,
 7. Rozwijanie kompetencji społecznych,
 8. Rozwijanie kompetencji interkulturowej,
 9. Wyzwolenie przekonania, że człowiek myślący może wszystko,
 10. Pomoc w szukaniu własnej drogi rozwoju,
 11. Osiąganie dobrych wyników,
 12. Zapewnienie bezpiecznych  i zdrowych warunków pobytu dziecka w szkole i przedszkolu.

Organizacja

Nasze placówki, zarówno szkoła jaki przedszkole otwarte są w godzinach 7.00 – 18.00. Zajęcia lekcyjne rozpoczynamy każdego dnia o godz. 8.00. Zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak też po ich zakończeniu wszyscy uczniowie mogą korzystać ze szkolnej świetlicy. 

W czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej organizujemy ciekawe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności. Jest to nauka języków obcych oraz rozwijanie zainteresowań innymi kulturami, tradycjami i obyczajami Mogą z nich korzystać zarówno nasi uczniowie, jak też dzieci z innych placówek.

 1. Mała liczebność grup (do 18 uczniów).
 2. Zapewnienie opieki uczniom podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych i w drugiej połowie sierpnia.
 3. Nowe, ładnie wyposażone sale lekcyjne o dużej powierzchni zapewniające miejsce na naukę i zabawę w wyznaczonych kącikach do rekreacji.
 4. W salach lekcyjnych szafki dla każdego dziecka, w których może przechowywać podręczniki i rzeczy osobiste.
 5. Codzienna dezynfekcja promieniami UV-C sal szkolnych i przedszkolnych.
 6. Stały monitoring obiektu, brak niekontrolowanego dostępu dla osób postronnych.
 7. Możliwość korzystania z obiadów 2-daniowych – catering (oferta dodatkowo płatna) w klasach I-VIII oraz śniadań i podwieczorków w klasach I-III.
 8. Sala do gimnastyki korekcyjnej.
 9. Świetlica wyposażona w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne i sprzęt do zabaw ruchowych.
 10. Kolorowy plac zabaw.
 11. Mleko, warzywa, owoce i sok w ramach realizowanych projektów „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Kształcenie i wychowanie

 1. Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Rozszerzony program nauczania z języka angielskiego (7 h tygodniowo), zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi uczniów, z dużym naciskiem na konwersację.
 3. Od klasy III obowiązkowy drugi język obcy – hiszpański lub francuski.
 4. Cotygodniowe zajęcia na basenie połączone z nauką pływania w klasach I-III.
 5. Warsztaty prowadzone na terenie szkoły, w ramach rozszerzania zakresu wiedzy i umiejętności zawartego w programie obowiązkowym nauczania, przekazywane w atrakcyjny i angażujący uczniów sposób.
 6. Wycieczki do teatrów i muzeów, na ciekawe inscenizacje, lekcje muzealne i teatralne oraz warsztaty naukowe. (oferta dodatkowo płatna)
 7. Wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska stosująca nowoczesne metody nauczania.
 8. Dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci.
 9. Atrakcyjny harmonogram roku szkolnego.
 10. Różnorodne zajęcia dodatkowe prowadzone przez doświadczonych trenerów, posiadających znakomitych kontakt z dziećmi. (część dodatkowo płatna)
 11. Opieka specjalistów: logopedy, pedagoga terapeuty,
 12. Skuteczny program wychowawczy i profilaktyczny przygotowujący naszych uczniów do życia we współczesnym świecie tak, by radząc sobie z jego wyzwaniami nie zatracili wartości , które są uniwersalne: umiłowania prawdy i dobra oraz głębokiego szacunku dla drugiego człowieka.
 13. Atmosfera zapewniająca naszym uczniom poczucie wsparcia i życzliwości oraz bezpieczeństwa, poprzez wyraźnie postawione granice zachowań i serdeczne, ale konsekwentne przestrzeganie przyjętych zasad postępowania.
 14. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz uroczystościach szkolnych.

Zajęcia dodatkowe

Pomimo tego, że zajęcia pozalekcyjne odbywają się zazwyczaj po szkole, w godzinach popołudniowych, są one najlepszą możliwą formą wypełnienia dziecku dnia. Dzięki zajęciom pozalekcyjnym dziecko nie ma czasu na nudę, a jeśli takie dodatkowe lekcje są właściwie dobrane do zainteresowań dziecka, wówczas mogą być doskonałym odprężeniem i uzupełnieniem aktywności, którą dziecko ma w szkole. Kluczem do wyboru właściwych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, jest to, aby wybrana forma aktywności pozaszkolnej dawała dziecku radość i przyjemność.

 • Zawarte w opłacie czesnego (do wyboru dwa rodzaje proponowanych aktywności):
  • Kucharkowo
  • Kucharkowo prowadzone w języku angielskim
  • Bajkoterapia
  • Warsztaty plastyczne
  • Warsztaty odkrywczo-badawcze
  • Warsztaty origami i decoupage
 • Dodatkowo płatne:
  • Robotyka
  • Szachy
  • Matplaneta
  • Kucharkowo
  • Robotyka
  • Szachy
  • JUDO
  • Zajęcia taneczne
  • Nauka języków obcych poza realizowanym w szkole programem (j. angielski, j. hiszpański, j.francuski )
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Zajęcia psychologiczne