Akredytacja programu
ERASMUS+
na lata 2021-2027

Z dużą radością informujemy, że 31 stycznia 2023 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2022 (KA120-SCH), przyznając ją Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej NOVUM w Wołominie  na lata 2021-2027.

Dzięki temu nasza szkoła będzie mogła w uproszczonej procedurze aplikować o środki na kolejne działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+.

Otrzymanie akredytacji przez szkołę potwierdza, że działania o charakterze międzynarodowym podejmowane przez Szkołę NOVUM spełniają kryteria jakościowe Komisji Europejskiej.

  • tylko 208 placówek w Polsce uzyskało w Konkursie KA 120-SCH w 2022 roku Akredytację Erasmus+
  • jesteśmy jedyną akredytowaną szkołą w gminie Wołomin
  • akredytacja gwarantuje stały dostęp do mobilności zagranicznych dla uczniów i pracowników szkoły

Edukacja dwujęzyczna i nauka języków jest naszym priorytetem

Jednym z priorytetów Szkoły NOVUM jest wpieranie i promowanie mobilności uczniów i kadry dydaktycznej przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu Erasmus+

Nasze cele to:

  • podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języka angielskiego, osiąganie przez nich wysokich efektów kształcenia, zdobywanie certyfikatów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach, olimpiadach językowych, zdawanie egzaminów państwowych Cambridge,
  • otwarcie na aktywne uczestnictwo uczniów w życiu społecznym wspólnoty europejskiej poprzez skuteczną edukację, a w szczególności naukę języka angielskiego,
  • podniesienie umiejętności społecznych i świadomości ekologicznej uczniów poprzez współpracę i mobilności ze szkołą dwujęzyczną (z jęz. angielskim i jęz. hiszpańskim), podejmowanie wspólnych inicjatyw
  • podnoszenie kompetencji językowych oraz metodycznych kadry dydaktycznej i zarządzającej – kursy, job shadowing szkolenia, wymiana dobrych praktyk, dzielenie się metodami nauczania, wypracowywanie rozwiązań wspólnie z partnerem.

Nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projektach rozwijają wiele kompetencji kluczowych i zdobywają wiele cennych doświadczeń. Zaangażowanie uczniów w projekty Erasmus+ oraz e-Twinning będzie najlepiej stymulowało do uczenia się języków obcych, wpłynie na wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w ramach Unii Europejskiej zwiększenie tolerancji dla odmienności, ułatwi promowanie aktywności obywatelskiej i podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i globalnego wśród młodych uczniów.

Uczestnictwo kadry NOVUM w międzynarodowych projektach zapewni transfer wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie oraz umożliwi wypracowanie nowych narzędzi i metod pracy przy wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczeń zdobytych za granicą.

Zobacz sam jak to wygląda

Sprawdź naszą fotorelację z mobilności

Na naszym profilu na facebooku umieściliśmy relację z ostatniej mobilności uczniów w Maladze i mobilności naszej kadry na Teneryfie. 

„Ten, kto żyje, widzi dużo. Ten, kto podróżuje, widzi więcej”

Certyfikat Akredytacja_Erasmus _rotated-1